Türkiye NATO’da

ABD, Truman Doktrini ve Marshall gibi Sovyet yayılmasını önleyici ilk önlemlerden sonra, yine aynı amaçla 4 Nisan 1949 tarihinde Washington’da  12 Batılı ülke arasında (Belçika, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya, Portekiz, İrlanda, Hollanda, Lüksenburg, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka, ABD) imzalanan NATO yani Kuzey Atlantik İttifakını oluşturmuştur. Dünyada yeni bir barış düzeninin oluşturulması için artık Sovyetlere güven“Türkiye NATO’da” yazısının devamını oku

Türkiye'de Çoğulcu Demokrasiye Geçiş ve Sorunları

Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada ve Türkiye’de siyasal ve ekonomik alanda büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Savaş yıllarında devlet ekonomi üzerinde müdahaleci bir rol oynamıştır. Hükümetin Milli Korunma Kanunu çerçevesinde aldığı önlemler yani Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiye Topraklandırma Kanunu ile büyük özel arazileri kamulaştırma isteği, geniş halk kitlelerinin tek parti“Türkiye'de Çoğulcu Demokrasiye Geçiş ve Sorunları” yazısının devamını oku

İkinci Dünya Savaşı'nın Sonu ve Türkiye

İkinci Dünya Savaşı‘nın sonunda, ABD ile Sovyetler Birliği çevresinde kutuplaşmalar başlamıştır. Savaştan her bakımdan yıkım içinde çıkan Avrupa devletleri bu iki devletin çevresinde toplanmaya başlamışlardır .Bu şekilde ortaya çıkan soğuk savaş durumu 20 yıl süreyle dünyada etkisini sürdürmüştür. Bu devletler birbirlerine karşı silah kullanmadan bir anlaşmazlık ve çatışmanın içine girmişlerdir. 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyet“İkinci Dünya Savaşı'nın Sonu ve Türkiye” yazısının devamını oku

Türk Devrimi’nin En Özgün Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri denemesi, siyasal hayatımızda en çok yankı yaratan uygulamalardan biri olmuştur. Eğitimle ilgili bir girişim olduğu halde, siyasal ve ekonomik hayatımızı derinden etkilemiştir. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halk ile kentliler arasındaki bozuk dengeyi eşitlemek ve köy halkına pratik bilgi vermek amacıyla 1936’ta Saffet Arıkan’ın bakanlığı döneminde Köy Eğitmeni Projesi uygulamasına başlanır. Askerliğini onbaşı“Türk Devrimi’nin En Özgün Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri” yazısının devamını oku

Gecikmiş ve Tamamlanmamış Bir Uygulama: Toprak Reformu

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesinde yapılan toprak reformu, meclis içinde ve dışında büyük toprak sahiplerinin direnişlerine karşın, 1945 yılında yasalaştırılmıştır. Bu reform Atatürk’ün son dönemlerinden beri düşünülmektedir. Savaş yılları toprak reformunu hem geciktirici hem de zorunlu yönde etkilemiştir. Geciktirmesinin nedeni; savaşın başlamasıyla Türkiye’de bir milyona yakın kişi silah altına çağrılması ve tarımsal üretimi artırmak zorunda kalmasıdır.“Gecikmiş ve Tamamlanmamış Bir Uygulama: Toprak Reformu” yazısının devamını oku

Milli Şef Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti

İsmet İnönü TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, 26 Aralık 1938’de toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı, parti tüzüğünün 3. maddesinde yaptığı bir değişiklik ile Atatürk’e Ebedi Şef, İnönü’ye de Milli Şef sanlarının verilmesini uygun görmüştür. Böylece Cumhuriyet Tarihimizde 1938-1945 arası dönem, Milli Şef Dönemi olarak adlandırılmıştır. Milli Şef Dönemi’nde, Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli değişiklikler olmuştur.“Milli Şef Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti” yazısının devamını oku

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı içindeki önemli isimlerden biri olan İsmet İnönü, 1884 yılında Malatya’lı bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de dünyaya gelmiştir. 1906’da Harp Akademisi’ni bitirmiş, İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olarak siyasetle tanışmıştır. O da Balkan ve I. Dünya savaşlarında önemli görevler almıştır.Kurtuluş savaşında cephede, savaş sonrası da yapılan barış görüşmelerinde büyük bir başarı göstermiştir.“İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü

1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, Harp Okulu yıllarından başlayarak memleketin sorunları ile ilgilenmeye başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren zorlu bir yaşam savaşına atılan Atatürk, subaylığının ilk yıllarında II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karşı çıktığı için, sürgüne gönderildiği Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Bu cemiyet 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşerek İkinci“Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü” yazısının devamını oku