Türkiye'de Çoğulcu Demokrasiye Geçiş ve Sorunları

Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada ve Türkiye’de siyasal ve ekonomik alanda büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Savaş yıllarında devlet ekonomi üzerinde müdahaleci bir rol oynamıştır. Hükümetin Milli Korunma Kanunu çerçevesinde aldığı önlemler yani Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Çiftçiye Topraklandırma Kanunu ile büyük özel arazileri kamulaştırma isteği, geniş halk kitlelerinin tek parti“Türkiye'de Çoğulcu Demokrasiye Geçiş ve Sorunları” yazısının devamını oku

Monarşi’den Cumhuriyet’e

Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik Niteliği Demokrasi toplum içinde farklı düşüncelerin temsil edilebildiği, yöneticilerin bu farklı düşünce akımları arasında özgürce seçilebildiği ve seçilenlerin de yine belli koşullarda özgürce denetlenebildiği bir rejimdir. Demokraside yönetilenlerin temel hak ve özgürlükleri geniş ölçüde tanınır ve garanti altına alınır. Yönetenlerin ayrıcalıkları sınırlandırılır, eylem ve işlemleri denetime tabii kılınır. Demokratik rejimlerde devlet ve“Monarşi’den Cumhuriyet’e” yazısının devamını oku