Eskilerden Bir Fotoğraf

1961 yılının Kasım ayında, Ankara Hukuk Fakültesi\’ nde çekilmiş bir fotoğraf. Bakalım bu fotoğrafta kimler var: * Dönemin Chp Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü ve eşi Mevhibe Hanım, * İnönülerin yanında,elinde çantasıyla zamanın Zonguldak Milletvekili ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, * Arkalarında Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden bir grup * Grubunun içerisinde, Mevhibe Hanım ve Bülent“Eskilerden Bir Fotoğraf” yazısının devamını oku

İsmet İnönü

Asker, devlet adamı ve Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı. Mustafa İsmet 1884 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlköğrenimini Sivas’ta bitirdi. 1882’de Sivas Askeri Rüştiyesi’ne girdi. 1895’te Rüştiye’yi tamamladı. Bir yıl Sivas’ta, Mülkiye İdadisi’nde okudu. 1897’de bu okulu bitiren Mustafa İsmet, Halıcıoğlu’nda (İstanbul) o zaman “Mühendishane-i Berrii Hümayun” denilen kara topçu okuluna girdi. 1903’te Harbiye’yi bitirdi. Yüksek askeri eğitime“İsmet İnönü” yazısının devamını oku

Milli Şef Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti

İsmet İnönü TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, 26 Aralık 1938’de toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı, parti tüzüğünün 3. maddesinde yaptığı bir değişiklik ile Atatürk’e Ebedi Şef, İnönü’ye de Milli Şef sanlarının verilmesini uygun görmüştür. Böylece Cumhuriyet Tarihimizde 1938-1945 arası dönem, Milli Şef Dönemi olarak adlandırılmıştır. Milli Şef Dönemi’nde, Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli değişiklikler olmuştur.“Milli Şef Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti” yazısının devamını oku

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı içindeki önemli isimlerden biri olan İsmet İnönü, 1884 yılında Malatya’lı bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de dünyaya gelmiştir. 1906’da Harp Akademisi’ni bitirmiş, İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olarak siyasetle tanışmıştır. O da Balkan ve I. Dünya savaşlarında önemli görevler almıştır.Kurtuluş savaşında cephede, savaş sonrası da yapılan barış görüşmelerinde büyük bir başarı göstermiştir.“İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi” yazısının devamını oku