İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti

Eski Osmanlı Milletvekillerinden Cami (Baykut) Bey ve Mustafa Necati’nin de aralarında bulunduğu bir grup aydın, İzmir Valisi Nurettin Paşa’nın desteğiyle Aralık 1918’de Müdafaa-i Vatan Heyeti’ni oluşturmuşlardı. Bu Cemiyet ile İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti çalışmalarını çoğunlukla birlikte sürdürmüşler ve İzmir’in işgalinden bir gün önce hazırladıkları iki el ilanı dağıtmışlardı. Bisikletli kişilerin sokak aralarına kadar girip“İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti” yazısının devamını oku

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

Müttefik Devletlerin İzmir ve çevresini Yunanlılara vereceklerini öğrenen İzmir’deki aydınlar Aralık 1918’de bu cemiyeti kurmuşlardır. Cemiyet tüzüğünde amacını “vatanın ilerlemesini sağlamak, halkın duygu ve düşüncelerini uygar dünyaya bildirmek, çoğunluğu oluşturan halkın haklarını savunmak” olarak belirtilmişti. Bu cemiyet İzmir’in halk çoğunluğunun Türk olduğunu ve Wilson İlkelerine göre başka bir devlete verilemeyeceğini savunuyordu. Cemiyet 17-19 Mart 1918“İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti” yazısının devamını oku

İzmir'in İşgali ve İşgale Tepkilerin Başlaması

Mondros imzalandıktan sonra Müttefikler İzmir ve çevresindeki ulaşım ve haberleşme olanaklarını denetim altına alıp, Ege ve Akdeniz kıyılarına gelip gitmeye başlamışlardı. Daha sonra da Paris Konferansından İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verileceği hakkında duyumlar gelmeye başlayınca Müttefiklerin kıyı bölgelerindeki faaliyetleri artmıştı. Bunun üzerine bölge önderleri ve Osmanlı yetkilileri bazı önlemler almışlardı. İzmir ve çevresinde Müdafaa-i Milliye,“İzmir'in İşgali ve İşgale Tepkilerin Başlaması” yazısının devamını oku

İzmir'in Yunanlılara Verilmesi ve İtalyan İstekleri

Birinci Dünya Savaşı çıktığında tarafsız kalan Yunanistan’ı kendi yanlarına çekmek isteyen İngiliz Dışişleri Bakanı Grey 15 Ocak 1915’te Yunan Hükümetine bir nota göndererek savaşa katılmaları halinde Yunan Megali İdeası için çok önemli olan İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verileceğini bildirmişti. Öneriye olumlu bakmayan Yunan Kralı Konstantin, Venizelos’un zorlaması ile tahttan indirildikten sonra Yunanistan Haziran 1917’de savaşa“İzmir'in Yunanlılara Verilmesi ve İtalyan İstekleri” yazısının devamını oku