Türk Medeni Kanunu’nun Çıkarılması

Türkiye’de laiklik karşıtlarınca eleştirilen, Türk Devrimi’nin en temel hukuksal belgelerinden biri olan 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun Gerekçesi’nden yaptığımız alıntılar bu yasanın çıkarılma nedenini çok çarpıcı bir şekilde açıklamaktadır. “Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin tedvin edilmiş ve Medeni Kanun‘u yoktur. Yalnız, sözleşmelerin küçük bir kısmına değinebilen Mecelle vardır. 1851 maddedir. 20 Nisan 1869 tarihinde yazılmaya başlanmış ve“Türk Medeni Kanunu’nun Çıkarılması” yazısının devamını oku