Milli Mücadele ve Misak-ı Milli’nin Önemi

Vatanseverlik: Kurtuluş savaşının ilk günlerinde ilk kez gözüken, Türkiye’deki Türk ulusuna dayanan topraksal bir ulus-devlet fikri, dönemin koşullarının bir anlamda ortaya çıkardığı bir zorunluluktu. Anadolu’daki milliyetçilerin temel isteklerini içine alan Misak-ı Milli’si, üzerinde tam ve bölünmez egemenliğin istendiği, “dinen, ırkan, emelen, müttehid Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskun alanlardan söz eder. Bu ant, halen Türklerden değil, Osmanlı“Milli Mücadele ve Misak-ı Milli’nin Önemi” yazısının devamını oku

Ali Rıza Paşa’nın İstifası, Salih Paşa’nın Hükümeti Kurması

Misak-ı Milli metni 28 Ocaktan 17 Şubata kadar gizli tutulduğu halde, Müttefikler daha açıklanmadan önce bu kararı öğrenip, tepki göstermeye başlamışlardı. Aslında tepki yalnız Misak-ı Milli metnine değil, esas olarak Ali Rıza Paşa Hükümetinin Ulusal Hareketi önleyecek güçte olmayışına idi. Bu nedenle de çeşitli yollarla Saraya ve Hükümete baskı yapmaya başlamışlardı. Seçimi boykot ettiği için“Ali Rıza Paşa’nın İstifası, Salih Paşa’nın Hükümeti Kurması” yazısının devamını oku

Misak-ı Milli Kararının Alınması ve İçeriği

Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra milletvekilleri, ülkenin geleceğiyle ilgili Meclisin izleyeceği ana ilkeleri belirleyen, üzerinde anlaşabilecekleri ortak bir metin hazırlanmasını istemişlerdi. Genellikle tutanak dışı görüşmelerde ele alınan bu konunun ilk kez nasıl ortaya atıldığı bilinmemekle birlikte, milletvekillerinin Mustafa Kemal ile Ankara’da yaptıkları görüşmede vardıkları ortak kararlardan esinlendikleri kesindi. Nitekim kabul edilen Misak-ı Milli metni Sivas Kongre“Misak-ı Milli Kararının Alınması ve İçeriği” yazısının devamını oku

Misak-ı Milli (Ulusal Ant): Hazırlanması ve Değeri

Gerek Erzurum, gerek Sivas Kongreleri Mondros imzalandığı andaki Türk birliklerinin denetiminde olan toprakları kurtarılacak bölge ilan etmiş ve bu bölge içindeki Müslümanları, birbirinden ayrılması mümkün olmayan öz kardeşler olarak kabul etmişti. Kurtarılması öngörülen bu topraklar “parçalanması mümkün olmayan” bir vatandı. Bu vatan içinde yaşayan ve öz kardeş olan unsurların işgal edilmiş bu topraklarını kurtarmak için“Misak-ı Milli (Ulusal Ant): Hazırlanması ve Değeri” yazısının devamını oku