Misak-ı Milli Kararının Alınması ve İçeriği

Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra milletvekilleri, ülkenin geleceğiyle ilgili Meclisin izleyeceği ana ilkeleri belirleyen, üzerinde anlaşabilecekleri ortak bir metin hazırlanmasını istemişlerdi. Genellikle tutanak dışı görüşmelerde ele alınan bu konunun ilk kez nasıl ortaya atıldığı bilinmemekle birlikte, milletvekillerinin Mustafa Kemal ile Ankara’da yaptıkları görüşmede vardıkları ortak kararlardan esinlendikleri kesindi. Nitekim kabul edilen Misak-ı Milli metni Sivas Kongre“Misak-ı Milli Kararının Alınması ve İçeriği” yazısının devamını oku

Temsilciler Kurulunun Yeni Hükümet ile İlişkileri, Amasya Protokolleri

Temsilciler Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Paşa Sivas Ulusal Kongresi’nden sonra aldığı çabuk ve etkin karar ve uygulamalarla, İstanbul Hükümetini etkileyip hükümet değişikliğini sağladığı gibi, gerek yerli gerek yabancı basının ilgisini çekerek Ulusal Hareketin tanınmasını da hızlandırmıştı. Yine bu çalışmaları sonucunda bazı konularda arkadaşlarının muhalefetiyle karşılaşsa da hareketin gerçek lideri haline gelmişti. Bu gelişmeleri bilerek sadrazam“Temsilciler Kurulunun Yeni Hükümet ile İlişkileri, Amasya Protokolleri” yazısının devamını oku

İstanbul Hükümeti’nin Olumsuz Tutumu

Mustafa Kemal görevden alındıktan sonra İstanbul’da siyaset ısınmıştı. Harbiye Vekili Ferit Anadolu Hareketinin önderleriyle ilişki kurulmasını savunurken, İngiliz yetkileri Rauf ve Mustafa Kemal’in tutuklanıp İstanbul’a getirilmesini istiyorlardı. Sadrazam Damat Ferit Paşa ve kabine üyelerinin çoğunluğu da İngilizlere uyulmasını savunuyorlardı. Nitekim İngilizlerin isteği üzerine İçişleri Bakanı Erzurum Valisinden Mustafa Kemal’in çalışmalarının denetim altında tutulmasını istedi. Öte“İstanbul Hükümeti’nin Olumsuz Tutumu” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal’in Görevden Alınması Kararı

Ferit Paşa Paris Konferansı’na katılmak için İstanbul’dan ayrılırken Şeyhülislam Mustafa Sabri’yi yerine vekil bırakmıştı. Mustafa Sabri, Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliğine atanmasına ve 9.Ordu müfettişliğinin yetki kararnamesine karşı çıkmış, 8 Haziranda Mustafa Kemal’in görevden alınmasını isteyen İngiliz Generali Deeds’e de teşekkür etmişti. Ferit Paşa Paris’teyken Sadrazam Vekili’nin başkanlığında 23 Haziran 1919’da toplanan Hükümet, hakkında yakınmaların“Mustafa Kemal’in Görevden Alınması Kararı” yazısının devamını oku

Amasya Genelgesi’nin Duyurulması

Mustafa Kemal Samsun’a çıkar çıkmaz kendisinden önce Anadolu’ya geçen Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalarla ilişki kurarak onlarla düşünce ve eylem birliği konusunda anlaşmış ve daha sonra emekli olup Haziran başlarında Ankara’ya gelen Rauf Bey de onlara katılmıştı. Mustafa Kemal 12 Haziranda Havza’dan Amasya’ya geldi, arkasından Ankara’da bulunan Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey de“Amasya Genelgesi’nin Duyurulması” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Erzurum’a Kadar Olan Mücadelesi

Samsun ve Havza’daki Çalışmaları: Mustafa Kemal Samsun’a geldiğinin ertesi günü Sadrazam Ferit Paşa’ya bir telgraf çekerek, İzmir’in işgaline karşı halkın tepki içinde olduğunu bildirdi. Bölgedeki yetkililerle görüşüp genel bir durum değerlendirmesi yaptı ve Büyük Nutku’nun ilk sayfalarında belirttiği gibi manzara-i umumiyenin bozuk olduğunu gördü. İstanbul’a bu genel durumla ilgili bir rapor göndererek, Bölgede 40 kadar“Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Erzurum’a Kadar Olan Mücadelesi” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal'in Samsun’a Çıkması

Bütün bu gelişmelerden sonra, 30 Nisan 1919’da Mustafa Kemal’in diplomatik bir zaferi olarak nitelendirilen atama kararnamesi, 6 Mayıs 1919 tarihinde de yetkilerini gösteren yazı Bakanlar Kurulundan çıktı. Bu yazıya göre Mustafa Kemal, merkezi Erzurum’da bulunan 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine atanıyordu. 3. ve 15. Kolorduların bağlandığı 9. Ordunun yetki alanı Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van illeriyle“Mustafa Kemal'in Samsun’a Çıkması” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal'in İstanbul'a Gelmesi; İstanbul'daki Girişimleri ve Anadolu'da Görevlendirilmesi

Mustafa Kemal’in de sadrazam olmasını önerdiği Ahmet İzzet Paşa Hükümeti kurmuştu, dolayısıyla yeni sadrazamın içtenliğine inanıyordu. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşması’nın metnini görünce çok kötü gelişmelerin olabileceğini anladı ve endişelerini sadrazama bildirdi. İzzet Paşa 8 Kasım’da istifa edince Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırdı. Bu çağrı üzerine İstanbul’a dönen Mustafa Kemal bu yolculuk sırasında İstanbul’da fazla kalmayacağını, kendisine“Mustafa Kemal'in İstanbul'a Gelmesi; İstanbul'daki Girişimleri ve Anadolu'da Görevlendirilmesi” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yaşamı ve Çalışmaları

1881 yılında, şimdiki Misak-ı Milli sınırlarının dışında kalmış olan, fakat Osmanlı döneminde, siyasal faaliyetlerin ve modernleşme çalışmalarının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi olan Selanik’te doğmuş ve ortaokulu bitirinceye kadar burada yaşamıştır. Askeri Liseyi okumak için geldiği Manastır ise, özgürleşme çalışmalarının odağında bulunan, asker ve sivil aydın kadroların en yoğun olduğu, hareketli bir Makedonya şehri idi.“Mustafa Kemal Atatürk'ün Yaşamı ve Çalışmaları” yazısının devamını oku

Mustafa Kemal Paşa’nın Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin Lideri Olması

Mondros’tan sonraki gelişmeler incelendikten sonra, bu açıklanan çalışmaların hepsinden daha farklı bir hareket olarak ortaya çıkan Mustafa Kemal’in çalışmalarının ayrıca ele alınması gerekmektedir. Çünkü Mustafa Kemal Hareketi kurtuluş arayışlarının en son bileşkesini oluşturacaktı. Ülkenin ve başkentin içinde bulunduğu durumda, halkın gücüne dayanarak ulusal bir birlik yaratmaya yönelmek gerçekten cesur bir girişimdi. Çünkü işgallere karşı Ulusal“Mustafa Kemal Paşa’nın Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin Lideri Olması” yazısının devamını oku