Osmanlı Topraklarının Paylaşım Planları

Osmanlı İmparatorluğu maddi ve siyasal olarak gerileyip toprak kaybetmeye başlayınca Avrupalılar Türkleri Avrupa’dan tamamen atmak istediler. Bu amaç için çeşitli ittifaklar oluşturdular, savaşlara girdiler, siyasal hedeflere yöneldiler ve bu girişimler sonucunda da gerçekten birçok Osmanlı toprağı İmparatorluktan ayrılarak Avrupalıların eline geçti. Avrupalılar Osmanlılar aleyhindeki çalışmalarını yürütürken din ayrılıklarını kullandıkları gibi, Türklerin medeni olmadığı, yönetimlerindeki unsurları“Osmanlı Topraklarının Paylaşım Planları” yazısının devamını oku

Osmanlı Devlet ve Toplum Düzeninin Özellikleri

Osmanlı Devleti XIV. Yüzyılın başında, Marmara Bölgesi’nde kurulmuştur. XIII.-XV. yüzyıllarda İran’ın Anadolu’nun ve Bizans İmparatorluğu’nun siyasal ve toplumsal sorunları, küçük bir beylik olan Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyümesini ve bir devlet oluşturmasını sağlamıştır. 1453 yılında İstanbul’un, 1517 yılında da Mısır’ın alınması sonucu Osmanlı Devleti bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun daha iyi anlaşılabilmesi için, onu belli“Osmanlı Devlet ve Toplum Düzeninin Özellikleri” yazısının devamını oku