Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaşa Girişi

28 Temmuz 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na, o dönemde siyasal, ekonomik, sosyal ve askerlik yönlerinden bunalım içindeki Osmanlı Devleti, Almanların ekonomik ve askeri yardım önerileri ve İttihat ve Terakki Partisi önderleri Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa’nın kişiseli kararları sonucunda katıldı. Osmanlı yöneticileri bu savaşı Almanya’nın kazanacağını düşünüyorlardı. Böylece, Balkan savaşı sırasında ve daha“Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaşa Girişi” yazısının devamını oku

Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı İmparatorluğu

XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’da önemli değişiklikler oldu. İtalya’da başlayan ve daha sonra bütün Avrupa’yı etkileyen Rönesans, insanı önemli hale getirdi. Her şeyin önüne insanı koyan hümanizm ile Avrupa insanı cemaat ruhundan kurtulup, birey olma bilincine ulaştı. Bu dönemde geleneksel Katolik öğretilere karşı tepkiler yeni bir bilinci de doğurdu. Erasmus, Luther gibi reformistler geleneksel Katolik öğretinin“Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı İmparatorluğu” yazısının devamını oku

Osmanlı Devlet ve Toplum Düzeninin Özellikleri

Osmanlı Devleti XIV. Yüzyılın başında, Marmara Bölgesi’nde kurulmuştur. XIII.-XV. yüzyıllarda İran’ın Anadolu’nun ve Bizans İmparatorluğu’nun siyasal ve toplumsal sorunları, küçük bir beylik olan Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyümesini ve bir devlet oluşturmasını sağlamıştır. 1453 yılında İstanbul’un, 1517 yılında da Mısır’ın alınması sonucu Osmanlı Devleti bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun daha iyi anlaşılabilmesi için, onu belli“Osmanlı Devlet ve Toplum Düzeninin Özellikleri” yazısının devamını oku