Sivas Kongresi

Sivas Kongresinin Hazırlanması ve Kongreye Katılım Amasya Genelgesi ile bütün illerin her sancağından seçilecek en çok üçer delegenin Sivas’ta yapılacak Ulusal Kongreye gönderilmesi istenmiş ve bunun üzerine, bir yandan delege seçimleri, diğer yandan da yapılacak kongreyi engelleme çalışmaları başlamıştı. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal ve Rauf Bey Erzurum’dan Sivas’a gelerek çalışmalarına burada devam etmeye karar“Sivas Kongresi” yazısının devamını oku

Erzurum Kongresi

Amasya Kararları ve Mustafa Kemal’in yayınladığı Amasya Genelgesi‘nde direniş güçlerinin birleştirilmesi için Sivas’ta ortak bir kongre düzenlenmesi öngörülmüştü. Aynı tarihlerde yurdun her yerinde çok sayıda yerel kongre çalışmaları sürmekte olduğu gibi, Erzurum’da da bir kongre hazırlığı sürdürülmekteydi. Sivas Kongresi ile Müdafaa-i Hukuk güçleri birleştirilmiş, Erzurum Kongresi ile de Sivas Kongresi’ne ortam hazırlanmış olduğu için ulusal“Erzurum Kongresi” yazısının devamını oku