Trianon Barış Antlaşması

Savaşın sonunda Macaristan’da çıkan ihtilal ve Sovyet Rusya örneği kurulan bir idare, barış antlaşmasının hemen imzalanmasını mümkün kılmamıştı. Komünist hükümet, Romanya ve Çekoslovakya’nın askeri müdahaleleri ile düşürüldü. İşbaşına geçen yeni hükümetle de, 4 Haziran 1920’de Trianon Barış Antlaşması imzalandı. Avusturya gibi Macaristan da, Birinci Dünya Savaşı’nın sorumlusu sayılmakta, bunun sonucu olarak da büyük arazi kaybına“Trianon Barış Antlaşması” yazısının devamını oku